top of page

Näkemystä ja ratkaisuja

digiajan haasteisiin.

Olemme media-alan moniosaajia joilla on visiota toteuttaa monipuolisesti ratkaisuja erilaisiin digiajan haasteisiin.

Skrollaa alaspäin ja tutustu meidän tekemiseen!

Tehdään monimutkaisesta yksinkertaisempi.

Projekti saattaa tuntua hankalalta ja monimutkaiselta toteuttaa itse. Varsinkin silloin kun ei itse omaa kokemusta ennestään. Osaavien ammattilaisten kanssa esimerkiksi virtuaalitapahtuman tai webinaarin tuottaminen tapahtuu käden käänteessä. Kerro siis rohkeasti meille projektistasi tai ideasta, niin voimme kertoa miten voisimme auttaa idean toteutuksessa.

Lyödään viisaat päät yhteen ja suunnitellaan yhdessä.

Yhteydenoton jälkeen päästään vaihtamaan viestejä, sekä sopimaan yhteinen aika palaverille. Palaverissa otetaan kupit kuumaa sekä käydään projektia ja tavoitteita läpi yhdessä. Palaverin aikana jaetaan ideoita sekä näkemyksiä toteutuksesta. Erilaiset tekniikat ja tuotantotavat ovat meille tuttuja, siksi meille on tärkeää että olemme yhteisymmärryksessä projektin tavoitteista sekä suunnitelmasta. Haluamme tarjota asiakkaillemme aina parhaat työkalut sekä kustannustehokkaat ratkaisut projektin onnistumiseksi. 

Kohti yhteisiä tavotteita.

Tavoitteiden mukaisesti pyrimme aina saamaan mahdollisimman hyvät tulokset. Siksi me käytämme projekteissa paljon erilaisia analytiikka -työkaluja ja mittareita. Saaduilla tuloksilla pystymme mittaamaan projektin onnistumista verrattuna tavoitteisiin ja kehittämään ratkaisuja entistä paremmiksi. 

Mitä me teemme?

Mahtava on paljon muutakin

kuin osiensa summa.

Striimit, webinaarit sekä perinteinen videotuotanto.

Graafiset työt sekä muu sisällöntuotanto niin verkkoon kuin printtiinkin.

Luovan työn ammattilaiset

erilaisiin tarpeisiin

Luovan työn projektit vaativat erilaisten työkalujen ja tekniikoiden kattavaa osaamista. Meidän työkaluilla ja osaavilla ammattilaisilla projektisi on varmasti hyvissä käsissä.

Verkkopalvelut, käyttöliittymäsuunnittelu ja koodaus

Oikeilla työkaluilla saa

mahtavia asioita aikaiseksi.

Koronapandemian alun jälkeen olemme toteuttaneet kymmeniä tapahtumia niin virtuaalisesti kuin hybridi -toteutuksinakin. Meiltä saat tarvittavan osaamisen niin alustan valintaan kuin itse tapahtuman tuotantoon. Tarvittaessa voimme myös rakentaa täysin räätälöidyt ratkaisut juuri sinun tarpeeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Silly Vision on meidän luottokumppani striimeihin. Vaikka meillä tulee uusia ideoita tai "unohdettuja" asioita ilmi, ne aina huomioidaan ja niihin löydetty toimivat ratkaisut todella nopeasti! Stressi on helpottanut todella paljon kun on voinut luottaa yhteistyökumppanin kykyyn toteuttaa kaikki ne visiot joita meillä on.  

Tapahtumakoordinaattorin suusta kuultua.

Kerrankin kokouksessa myös takarivissä kuuli hyvin ja näki myös kokouksessa käsiteltävät asiat. Oikein miellyttävä kokemus kerta kaikkiaan!  

Kokousosallistujan suusta kuultua vuosittaisen kokouksen jälkeen.

Toimivien verkkopalveluiden lisäksi ollaan saatu todella paljon tukea ja opastusta myös eri järjestelmien käyttöön. Meidän systeemit ovat nyt todella paljon yksinkertaisempia päivittää ja ylläpitää. Ollaan tavoitettu uusia asiakkaita paljon ja he ovat löytäneet liikkeeseen perille paljon paremmin. Hyvä löydettävyys verkossa kyllä näkyy meidän liikkeessä selkeästi kasvaneina asiakasmäärinä.

Suutarin suusta kuultua.

Asiakkaiden suusta kuultua

Hekin luottavat meidän osaamiseen

Rakennetaan yhdessä toimiva kokonaisuus

Sinulta löytyy idea, meiltä löytyy visiota sekä tarvittavat palikat ideasi toteuttamiseen.

bottom of page